IC PIRAMIDA MARIBOR

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Park mladih 3

2000 MARIBOR

TEL.: 02/33-13-432, FAKS: 02/33-13-048

 

Maribor, 9. 1. 2019

 

Na podlagi 10. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS 71/2009) in 23. člena Pravila o diplomiranju  (sprejetem na svetu šole dne 30. 9. 2013) izdajam

 

SKLEP

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

 

Kandidat: Matjaž FINGUŠT

 

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Izredni

 

Naslov diplomskega dela:

Razvoj in proizvodnja sadnega sirupa brez konzervansov

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Dr. Blanka VOMBERGAR, predsednica komisije
 2. Silva HOSTNIK, univ. dipl. ing. živ. tehnol., mentorica, članica
 3. Rosvita ARZENŠEK PINTER, univ. dipl. ing. živ. tehnol., članica
 4. Mag. Mirta KADIVEC, univ. dipl. ing. živ. tehnol., dodatna članica, somentorica

 Zagovor diplomskega dela bo v četrtek, 17. 1. 2019 ob 14. uri v  KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

ZAGOVOR DIPLOM JE JAVEN IN SE GA LAHKO UDELEŽI VSAK, KI GA OBRAVNAVANA TEMA ZANIMA. VABIMO VSE ŠTUDENTE, PREDAVATELJE, SODELAVCE IN STARŠE.

 

 

Na podlagi 10. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS 71/2009) in 23. člena Pravil o diplomiranju (sprejetem na svetu šole dne 30. 9. 2013) izdajam

SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

Kandidatka: Lili Frece

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: redni

Naslov diplomskega dela:

Spremljanje količine zaužite zelenjave in sadja pri predšolskih otrocih

 

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 

 • Dr. Blanka Vombergar, predsednica komisije
 • Ksenija Ekart, univ. dipl. inž. živil. tehnol., mentorica članica
 • Majda Herlič, univ. dipl. inž. živil. tehnol., članica
 • Barbara Maček, univ. dipl. inž, dodatna članica

 

 Zagovor diplomskega dela bo v ponedeljek, 21. 1. 2019 ob 15. uri v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

ZAGOVOR DIPLOM JE JAVEN IN SE GA LAHKO UDELEŽI VSAK, KI GA OBRAVNAVANA TEMA ZANIMA. VABIMO VSE ŠTUDENTE, PREDAVATELJE, SODELAVCE IN STARŠE.

 

 

Na podlagi 10. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS 71/2009) in 23. člena Pravil o diplomiranju (sprejetem na svetu šole dne 30. 9. 2013) izdajam

SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

Kandidat: Aleš Kozar

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: redni

 

Naslov diplomskega dela:

Uporabljena embalaža za pakiranje mesnih izdelkov in obvezno poročanje o njenem nastanku

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 • Dr. Blanka Vombergar, predsednica komisije
 • Polonca Leskovar Mesarič, univ. dipl. inž. živil. tehnol., mentorica članica
 • Rosvita Arzenšek Pinter, univ. dipl. inž. živil. tehnol., članica
 • Špela Fekonja, dipl. sanitarna inž., dodatna članica

 

 Zagovor diplomskega dela bo v ponedeljek, 21. 1. 2019 ob 14. uri v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

ZAGOVOR DIPLOM JE JAVEN IN SE GA LAHKO UDELEŽI VSAK, KI GA OBRAVNAVANA TEMA ZANIMA. VABIMO VSE ŠTUDENTE, PREDAVATELJE, SODELAVCE IN STARŠE.