ZAGOVORI DIPLOMSKEGA DELA

Kandidatka: Veronika Vaner
Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA
Način študija: Redni
Naslov diplomskega dela:
Prehrana predšolskih in šolskih otrok v OŠ Lovrenc na Pohorju

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:
1. Dr. Blanka Vombergar, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije
2. Ksenija Ekart, univ. dipl. ing. živ. tehnol., mentorica,
3. Majda Herlič, univ. dipl. ing. živ. tehnol., članica
4. Boris Kojc, prof. zgod. in biologije, dodatni član, somentor

Zagovor diplomskega dela bo v četrtek, 13. 12. 2018 ob 15.30 v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

Kandidatka: Melita Florjančič
Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA
Način študija: Redni

Naslov diplomskega dela:
Prehrana pred in po bariatrični operaciji

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:
1. Dr. Blanka Vombergar, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije
2. Ksenija Ekart, univ. dipl. ing. živ. tehnol., mentorica,
3. Majda Herlič, univ. dipl. ing. živ. tehnol., članica
4. Andreja Kušter, dipl. med.sestra, dodatna članica, somentorica

Zagovor diplomskega dela bo v četrtek, 13. 12. 2018 ob 15.30 v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

Ravnateljica VSŠ:
dr. Blanka Vombergar