IC PIRAMIDA MARIBOR

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Park mladih 3

2000 MARIBOR

TEL.02/33-13-432, FAX 02/33-13-048

 

ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

Kandidatka: Katja Suholežnik

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: redni

 

Naslov diplomskega dela:

Uporaba hrena v različnih regijah v Sloveniji

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 • Dr. Blanka Vombergar, predsednica komisije
 • Silva Hostnik, univ. dipl. inž. živ. tehnol., mentorica
 • Zdenka Masten, univ. dipl. inž. živ. tehnol., članica
 • Saša Berlič, univ. dipl. kmet., dodatna članica

 

 

Zagovor diplomskega dela bo v ponedeljek, 11. 6. 2018 ob 9. uri v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

Kandidat: Barbara Weber

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: redni

 

Naslov diplomskega dela:

Proizvodnja biske iz različnih naravnih žganj

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Dr. Blanka Vombergar, predsednica komisije
 2. Silva Hostnik, univ. dipl. inž. živil. tehnol., mentorica članica
 3. Zdenka Masten, univ. dipl. inž. živil. tehnol., članica
 4. Hlupič Jurij, dipl. ekon., dodaten clan

 

Zagovor diplomskega dela bo v ponedeljek, 11. 6. 2018 ob 10. uri v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

 

Kandidatka: Nadja Vetrih

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: redni

 

 

Naslov diplomskega dela:

VPLIV VRSTE KISLEGA TESTA NA AROMO KRUHA

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Dr. Blanka Vombergar, predsednica komisije
 2. Mag. Marlena Skvarča, živil. tehn. znanosti, mentorica
 3. Lidija Tašner, univ. dipl. inž. živil. tehn., članica
 4. Marko Pulko, dipl. inž. živ., dodatni clan

Zagovor diplomskega dela bo v ponedeljek, 11. 6. 2018 ob 11. uri v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

Kandidat: Kevin Venta

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: redni

Naslov diplomskega dela:

Prehranske navade športnih strelcev

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Dr. Blanka Vombergar, predsednica komisije
 2. Ksenija Ekart, univ. dipl. inž. živil. tehnol., mentorica članica
 3. Majda Herlič, univ. dipl. inž. živil. tehnol., članica
 4. Vočanec Stiven, inž. strojništva, dodaten clan

Zagovor diplomskega dela bo v ponedeljek, 11. 6. 2018 ob 12. uri v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

 

___________________________________________________________________________

 

Kandidatka: Nataša Dojnik

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

 

Naslov diplomskega dela:

Vpliv nosečnosti na prehranjevalne navade

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Dr. Blanka Vombergar, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije
 2. Ksenija Ekart, univ. dipl. ing. živ. tehnol., mentorica,
 3. Majda Herlič, univ. dipl. ing. živ. tehnol., članica
 4. Saša Rakić, dr. medicine, dodatni član, somentor

Zagovor diplomskega dela bo v ponedeljek, 11. 6. 2018 ob 13.00 v KDU  (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

  

Kandidatka: Jožica Atelšek

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: redni

Naslov diplomskega dela:

UPORABA JEČMENA V KULINARIKI HOTELA PLESNIK

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Ksenija Ekart, univ. dipl. inž. živil. tehnol., predsednica komisije
 2. Dr. Blanka Vombergar, mentorica
 3. Majda Herlič, univ. dipl. inž. živil. tehn., članica
 4. Nina Plesnik, spec. org. management, dodatna članica

Zagovor diplomskega dela bo v ponedeljek, 11. 6. 2018 ob 14. uri v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

Kandidatka: Doroteja Kocmut

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: redni

Naslov diplomskega dela:

Ocena stanja prehranjenosti predšolskih otrok

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Dr. Blanka Vombergar, predsednica komisije
 2. Ksenija Ekart, univ. dipl. inž. živ. tehnol., mentorica
 3. Majda Herlič, univ. dipl. inž. živ. tehnol., članica
 4. Simona Lorenčič, dipl. vzg. pred. otrok
 5. Sabina Zorko, dipl. vzg. pred. otrok

 

Zagovor diplomskega dela bo v ponedeljek, 11. 6. 2018 ob 15. uri v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

Kandidatka: Steyer Veronika

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: redni

Naslov diplomskega dela:

Vpliv anatomskih delov piščančjega mehansko izkoščenega mesa na kakovost piščančje posebne klobase

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Dr. Blanka Vombergar, predsednica komisije
 2. Mag. Metka Senekovič, dr. vet. med., mentorica članica
 3. Mag. Vida Nahberger Marčič, univ. dipl. inž. živil. tehnol., članica
 4. Himelrajh Kraner Jasmina, univ. dipl. ing., dodatna članica

Zagovor diplomskega dela bo v torek, 12. 6. 2018 ob 9. uri v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

Kandidatka: Maša Cerjak

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: redni

Naslov diplomskega dela:

Vpliv sirišča na pridobitek in senzorične lastnosti mozzarella

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Dr. Blanka Vombergar, predsednica komisije
 2. Silva Hostnik, univ. dipl. inž. živil. tehnol., mentorica
 3. Mag. Metka Senekovič, dr. vet. med., članica
 4. Valerija Širovnik, univ. dipl. inž. živil. tehnol., dodatna članica

Zagovor diplomskega dela bo v torek, 12. 6. 2018 ob 10. uri v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

 

   

Kandidat: Kaučič Sara

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: redni

Naslov diplomskega dela:

Primerjava vsebnosti Na-nitrita in senzoričnih lastnosti v hrenovki iz konvencionalne in ekološke proizvodnje

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

 1. Dr. Blanka Vombergar, predsednica komisije
 2. Mag. Metka Senekovič, dr. vet. med., mentorica članica
 3. Mag. Vida Nahberger Marčič, univ. dipl. inž. živil. tehnol., članica
 4. Sternad Vogrin Simona, dr.vet.med., dodatna članica

Zagovor diplomskega dela bo v torek, 12. 6. 2018 ob 11. uri v KDU (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.