IC PIRAMIDA MARIBOR

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Park mladih 3

2000 MARIBOR

TEL.: 02/33-13-432, FAKS: 02/33-13-048

Maribor, 16. maj, 2018

Na podlagi 10. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS 71/2009) in 23. člena Pravila o diplomiranju (sprejetem na svetu šole dne 30. 9. 2013) izdajam

SKLEP

 O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

Kandidatka: Nataša Dojnik

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

 

Naslov diplomskega dela:

Vpliv nosečnosti na prehranjevalne navade

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

  1. Dr. Blanka Vombergar, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije
  2. Ksenija Ekart, univ. dipl. ing. živ. tehnol., mentorica,
  3. Majda Herlič, univ. dipl. ing. živ. tehnol., članica
  4. Saša Rakić, dr. medicine, dodatna članica, somentorica

Zagovor diplomskega dela bo v ponedeljek, 11. 6. 2018 ob 13.00 v KDU  (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

Ravnateljica VSŠ: Blanka Vombergar

ZAGOVOR DIPLOM JE JAVEN IN SE GA LAHKO UDELEŽI VSAK, KI GA OBRAVNAVANA TEMA ZANIMA. VABIMO VSE ŠTUDENTE, PREDAVATELJE, SODELAVCE IN STARŠE.

 

 

 

IC PIRAMIDA MARIBOR

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Park mladih 3

2000 MARIBOR

TEL.: 02/33-13-432, FAKS: 02/33-13-048

Maribor, 7. maj 2018

Na podlagi 10. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS 71/2009) in 23. člena Pravila o diplomiranju (sprejetem na svetu šole dne 30. 9. 2013) izdajam

SKLEP

 O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

Kandidatka: Patricija Erdela

 

Program: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Način študija: Redni

 

Naslov diplomskega dela:

Vpliv procesnih parametrov CIP čiščenja na mikrobiološko ustreznost čistosti avtocistern

V komisijo za zagovor diplomskega dela so imenovani:

  1. Dr. Blanka Vombergar, univ. dipl. ing. živ. tehnol., predsednica komisije
  2. Silva Hostnik, univ. dipl. ing. živ. tehnol, mentorica,
  3. Rosvita Arzenšek, univ. dipl. ing. živ. tehnol., članica
  4. Valentina Houbar , univ. sipl. Inž.., dodatna članica, somentorica

Zagovor diplomskega dela bo v ponedeljek, 28. 5. 2018 ob 14.00 v  KDU  (klet, demonstracijska učilnica) na IC PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3.

Ravnateljica VSŠ: Blanka Vombergar

 

ZAGOVOR DIPLOM JE JAVEN IN SE GA LAHKO UDELEŽI VSAK, KI GA OBRAVNAVANA TEMA ZANIMA. VABIMO VSE ŠTUDENTE, PREDAVATELJE, SODELAVCE IN STARŠE.