Dragi dijaki in študentje!

Od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 po potekal pouk/predavanja na daljavo, nato nastopijo jesenske počitnice za dijake. O poteku izobraževanja po počitnicah boste pravočasno obveščeni.

V tem času bo šola za dijake, študente in zunanje obiskovalce zaprta.

Pouk bo potekal preko Moodla (e-učilnice) ter Teams-ov. Redno spremljajte tudi elektronsko pošto, ki vam jo bodo pošiljali učitelji/predavatelji.

V kolikor boste imeli kakšne težave, se obrnite na razrednika/razredničarko, učitelje/predavatelje ali svetovalno službo.

Delo na daljavo opravljajte resno in odgovorno.

Želimo vam veliko zdravja!

 

Izobraževalni center Piramida Maribor