VPIS V 2. LETNIK 2018/19 – REDNI ŠTUDIJ
Študenti, ki so v 1. letniku pridobili najmanj 45 KT (opravili tudi vaje pri vseh predmetih 1. letnika in izpit iz PI), se lahko vpišejo v 2. letnik.
Pri vpisu v 2. letnik lahko izbirajo med dvema usmeritvama:
a) ŽIVILSTVO ali
b) PREHRANA
Usmeritve polnimo do 15 študentov!
Študenti glede na izbrano usmeritev vpisujejo naslednje predmete:

ŽIVILSTVO
1. Tehnologija rastlinskih živil 5KT
2. Tehnologija predelave žit 5 KT
3. Tehnologija mesa 5 KT
4. Tehnologija mleka 5 KT
5. Zakonodaja, zagotavljanje 7 KT
kakovosti in nadzor
6. Praktično izobraževanje II 13 KT
7. Trženje v živilstvu in prehrani 4 KT
8. Prehrana z gastronomijo in 4 KT
kulinariko

Poleg obveznih predmetov izberete še 2 izbirna predmeta:
9. TVI – Tehnologija vina 5 KT
10. PRD – Prehrana in dietetika 5 KT
11. TOP – Tehnologija in organizacija
prehranskih obratov 5 KT

PREHRANA
1. Sestava in kakovost živil s 6 KT
tehnologijami
2. Prehrana z gastronomijo in 4 KT
kulinariko
3. Prehrana in dietetika 5 KT
4. Tehnologija in organizacija 5 KT
prehranskih obratov
5. Zakonodaja, zagotavljanje 7 KT
kakovosti in nadzor
6. Praktično izobraževanje II 13 KT
7. Tehnologija vina 5 KT

Izberete 2 izbirna predmeta in sicer eno od teh kombinacij:

a) TRŽ in TME
b) TRŽ in TML
c) TPŽ in TME
d) TPŽ in TML

TRŽ -Tehnologija rastlinskih živil 5KT
TPŽ – Tehnologija predelave žit 5 KT
TME – Tehnologija mesa 5 KT
TML – Tehnologija mleka 5 KT

KT-vrednost izpita v kreditnih točkah

Vpis bo potekal od torka 4. 9. 2018 do četrtka 27. 9. 2018:
PO 8.00 – 11.00
TO 11.30 do 15.30
SR 8.00 – 11.00
ČE 11.30 – 15.30
PE 7.30 – 11.30

Na vpis prinesite izpolnjene obrazce (nabavite si jih v fotokopirnici šole):
– izjava za status študenta
– vpisni list
– študentsko izkaznico
– INDEKS Z VPISANIMI OPRAVLJENIMI IZPITI
V kolikor vam je študijska komisija priznala izpit za drugi letnik v vrednosti 5 KT, prinesite zraven odločbo!
Vpisnino, ki znaša 20,00 evrov plačajte na pošti ali banki (račun šole 01100-6030702366, referenca 0760064001522, namen: vpisnina za drugi letnik redni) in potrdilo prinesite s seboj na vpis!

OPOMBA!!!!
Po vpisu v drugi letnik ne morete več opravljati septembrskih izpitov, zato vas prosimo, da se vpišete po septembrskih izpitih!

PONAVLJANJE LETNIKA
Študent, ki do konca študijskega leta ni opravil vseh obveznost lahko enkrat ponavlja letnik v istem študijskem programu. Ponavlja lahko, če doseže 20 KT (od tega mora obvezno opraviti izpit – praktično izobraževanje).
Študent ima pravico do večkratnega obiskovanja letnika, če zaradi bolezni, starševstva, izjemnih socialnih in družinskih okoliščin ni opravil vseh obveznosti.
O pravici do večkratnega obiskovanja letnika na podlagi dokazil odloča ravnateljica (študent mora poslati vlogo z dokazili).
Vpis bo potekal od torka 4. 9. 2018 do četrtka 27. 9. 2018:
PO 8.00 – 11.00
TO 11.30 do 15.30
SR 8.00 – 11.00
ČE 11.30 – 15.30
PE 7.30 – 11.30
Za vpis potrebujete izpolnjene obrazce, ki jih dvignete v fotokopirnici šole in potrdilo o plačani vpisnini, ki znaša 20 evrov:
VPISNI LIST
IZJAVO ZA STATUS ŠTUDENTA
POTRDILO O PLAČANI VPISNINI ( 20 evrov, ki jo plačate na račun šole UJP 01100-6030702366; sklic 760064)
INDEKS
ŠTUDENTSKO IZKAZNICO

PODALJŠAN STATUS ŠTUDENTA (do 30. novembra 2018)
Študenti, ki končujete drugi letnik in niste ponavljali letnika imate pravico do podaljšanja študentskega statusa do 30. novembra . Študenti, ki bi želeli podaljšanje statusa, se lahko v času uradnih ur oglasite v referatu, da boste dobili potrdila o vpisu, ki vam bodo veljala za čas podaljšanja.

Maribor, 3. 9. 2018

Ravnateljica VSŠ
Dr. Blanka Vombergar

Maribor, 3.9.2018