Organizator socialne mreže

Izredni študij

Organizacija študija

Študij poteka v zimskem in letnem semestru, od začetka oktobra do konca junija. V tem obdobju se izvedejo predavanja in vaje, ter izpiti. Za izredni študij so predvidoma predavanja in vaje dvakrat do trikrat tedensko. Predmetnik in število ur je prilagojeno programu izrednega študija. Študij poteka v modulih po posameznih predmetih. Znanja študenti lahko pridobivajo tudi na druge različne načine. Pri vseh predmetih so možna posvetovanja s predavatelji.

Študijska literatura

Šola izdaja lastna študijska gradiva, katerih avtorji so predavatelji višje šole. Nakup je možen v šolski papirnici. Študentom je na voljo tudi velika knjižnica.

Šolnina

Šolnina je plačljiva v enkratnem znesku ali na obroke. V šolnino so vključena vsa predavanja in vaje, konzultacije s predavatelji in trikratno opravljanje vsakega izpita.

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si