Vsi študenti opravijo v času študija 800 ur praktičnega izobraževanja (400 ur v 1. letniku in 400 ur v 2. letniku). Študenti si lahko mesto za praktično izobraževanje poiščejo sami ( s soglasjem predavateljic – organizatoric PI, da je podjetje oz. mesto za praktično izobraževanje ustrezno), lahko pa jim pri iskanju mesta za praktično izobraževanje pomaga višja šola. Svoje želje lahko posredujejo predavateljicam za PI. V kolikor niso podali nobenih želja, jim PI uredi šola.

Študenti podpišejo pred odhodom na prakso tripartitno pogodbo (pogodba med podjetjem, študentom in šolo), kjer so navedene vse pravice in obveznosti vseh treh podpisnikov pogodbe. S tem se študent in šola obvežeta, da bo študent, ki je napoten na praktično izobraževanje v podjetje, to prakso opravljal z vso resnostjo in strokovnim znanjem.

Praktično izobraževanje za študente živilstva in prehrane

se izvaja pri delodajalcih v živilski industriji ali obrti, v šolskih učnih delavnicah ali medpodjetniških izobraževalnih centrih, velikih kuhinjah ter drugih podjetjih, ki so kakorkoli povezana z živilstvom in prehrano.

Praktično izobraževanje za študente organizator socialne mreže

se izvaja v zavodih, bolnišnicah, centrih za socialno delo, društvih in NVO, domavih za starejše, v organiziranem prostovoljstvu, itd. Praktično izobraževanje lahko študent opravlja tudi v več podjetjih in drugih ustanovah doma in v tujini.

E-naslovi in telefonske številke:

Na višji šoli urejata praktično izobraževanje dve predavateljici – organizatorici PI. To sta
Silva Hostnik, dipl.ing.živil.tehnologije in Vesna Poštuvan, dipl.org.

silva.hostnik@icp-mb.si Tel. 02 320 86 15
vesna.postuvan@icp-mb.si Tel. 02 320 86 34