Prijava in vpis

Informacije o vpisu v študijsko leto 2019/2020

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki in vsi, ki vas zanima študij na IC Piramida Maribor, višji strokovni šoli

Vpisujemo v višješolski program:

ŽIVILSTVO IN PREHRANA za redni študij (70 mest) in izredni študij (50 mest),
višješolski študijski program  se lahko vpišete :

 • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002) ali
 • kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

 

PRIJAVNI POSTOPEK

Prijava bo potekala od 12. februarja do 18. marca 2019. Na spletni strani Višješolske prijavne službe izpolnite elektronski obrazec, ga natisnete in podpišete.

Povezava na spletno stran Višješolske prijavne službe
Izpolnjen obrazec pošljite priporočeno na naslov: ŠOLSKI CENTER CELJE, VIŠJEŠOLSKA PRIJAVNA SLUŽBA, POT NA LAVO 22, 3000 CELJE.

VEČ O POSTOPKU SAMEGA VPISA SI PREBERITE V RAZPISU ZA VPIS V VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE, KI GA VSAKO LETO IZDA MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT.

Kandidati, ki bodo na podlagi prve prijave sprejeti na IC Piramida Maribor, Višjo strokovno šolo, bodo v mesecu avgustu povabljeni na vpis. Vpis  bo potekal  do 21. avgusta 2019.

Drugi prijavni rok

V primeru še prostih mest bomo le ta razpisali na spletni strani do 23. avgusta 2019.

Na prosta mesta se lahko prijavite od 26. avgusta do 30. avgusta 2019 na spletnih straneh višješolske prijavne službe.

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si