blanka-vombergar

Beseda ravnateljice Višje strokovne šole
dr. Blanke Vombergar

Višješolsko izobraževanje je v Sloveniji vedno popularnejše.

Že velik delež študentov v Sloveniji študira na višjih šolah.

Na naši Višji strokovni šoli ponujamo študentom enega najbolj popularnih in atraktivnih programov – Živilstvo in prehrana. Smo v sodobno opremljeni šoli, kjer so dobri pogoji za študij živilskih in prehranskih ved. Povezani smo z več kot 200 podjetji in ustanovami s področja živilstva in prehrane ali drugih dejavnosti, ki so povezane z živili ali hrano.

Naša VSŠ je bila ustanovljena leta 1999.

Delo na Višji strokovni šoli je zastavljeno ob sodelovanju številnih predavateljev in sodelavcev iz šole in drugih podjetij. Zadovoljni smo, da večina diplom izhaja iz potreb podjetij in da študenti rešujejo strokovno problematiko v in za prakso. Na IC Piramida Maribor VSŠ imamo že preko 400 diplomantov in diplomantk.

Potrebe po živilskih in prehranskih strokovnih kadrih se iz leta v leto spreminjajo in se tudi močno razlikujejo med regijami. A zdrava in varovalna prehrana je pomembna prav za vse prebivalce ne samo v Sloveniji ampak v mednarodnem prostoru.. Povpraševanje po naših kadrih se poleg živilske industrije in obrti, povečuje tudi na področju storitvenih dejavnostih – v organizaciji prehrane v vrtcih, šolah, bolnišnicah, domovih starejših, termah in prehranskem turizmu, opaža pa se porast zanimanja tudi v trgovski mreži, saj trgovine velikokrat vršijo lastno proizvodnjo, pakiranje in skladiščenje živil, za katera morajo zagotoviti vse standarde kakovosti. Znanja o hrani in prehrani so pomembna tudi v trženju živil in hrane, tržnem komuniciranju o hrani, marketingu in zagotavljanju kakovosti varne hrane. Vse pomembnejša je za potrošnike varna in zdrava hrana.

Prav tako v zadnjem obdobju že zaznavamo vidno delovanje diplomantov Višje strokovne šole v podjetjih. Naši diplomanti postajajo mentorji študentom na praksi, so somentorji pri diplomskih nalogah bodočim diplomantom. Tako ustvarjamo vezi, poznanstva, izmenjujemo znanja in strokovne izkušnje med podjetji, diplomanti, študenti in šolo.

Ponosni smo na prav vsakega diplomanta, ki se izkaže v strokovnem okolju in ki se v novih vlogah pojavi v sodelovanju s šolo.

Šola NE deluje le regionalno, ampak smo šola za vseslovenske potrebe. Naši diplomanti pa uspešno delajo tudi v tujini.

Upam si trditi, da smo odlična šola za izobraževanja na področju živilstva in prehrane. Ponujamo strokovnost, imamo veliko idej in dovolj znanja, tako na področju živilske stroke kakor tudi kakovostnega spremljanja študentov na njihovi študijski poti. Imamo dobre pogoje za delo s študenti, zelo dobro laboratorijsko in drugo opremo. Naši diplomanti so – verjamem – ponosni, da so diplomirali v Mariboru.

Ravnateljica Višje strokovne šole:
dr. Blanka Vombergar