VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

RAVNATELJICA

dr. Blanka Vombergar, univ. dipl. ing.

Telefon: +386 (2) 320 86 11
Faks: +386 (2) 331 30 48
E-pošta: visja.strokovna@icp-mb.si
E-pošta: blanka.vombergar@icp-mb.si, blanka.vombergar@guest.arnes.si

REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

Tajnica in referentka za študijske in študentske zadeve (redni in izredni študij):

Bernarda Marot

Telefon: +386 (2) 320 86 00, +386 (2) 331 34 32
E-pošta: bernarda.marot@icp-mb.si

Referentka za študijske in študentske zadeve (redni študij):

Irena Vračko, univ. dipl. ekon.

Telefon: +386 (2) 320 86 33
E-pošta: irena.vracko@icp-mb.si

Referentka za študijske in študentske zadeve (redni študij):

Lidija Paradiž, poslovna sekretarka

Telefon: +386 (2) 320 86 33
E-pošta: lidija.paradiz@icp-mb.si

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Organizatorica praktičnega izobraževanja:

Silva Hostnik, univ. dipl. ing.

Telefon: 02 320 86 15
E-pošta: silva.hostnik@icp-mb.si

Organizatorica praktičnega izobraževanja:

Vesna Poštuvan, univ. dipl. org.

Telefon: 02 320 86 34
E-pošta: vesna.postuvan@icp-mb.si

VODJA IZREDNEGA ŠTUDIJA

Silva Hostnik. univ. dipl. ing.

Telefon: 02 320 86 15
E-pošta: silva.hostnik@icp-mb.si

MEDNARODNA PISARNA

Mednarodna koordinatorka:

Polonca Leskovar Mesarič, univ. dipl. ing.

Telefon: 02 320 86 31
E-pošta: polonca.leskovar-mesaric@icp-mb.si

PREDAVATELJI IN SODELAVCI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

PRIIMEK in IME Telefonske številke E-naslov
ARZENŠEK-PINTER Rosvita 02 320 86 17 0
2 320 86 31
rosvita.arzensek-pinter@icp-mb.si
rosvita.arzensek-pinter@guest.arnes.si
BOLTAVZER Zdenka 031 329 195 zdenka.boltavzer@icp-mb.si
zdenka.boltavzer@guest.arnes.si
DRAGULJ Vahida 02 320 86 17
02 320 86 18
v.dragulj@gmail.com
EKART Ksenija 02 321 23 12 ksenija.ekart@ukc-mb.si
GRGAN Vesna 02 320 86 22 vesna.grgan@icp-mb.si
vesna.grgan@guest.arnes.si
HERCOG Darko 02/320 86 09 darko.hercog@icp-mb.si
darko.hercog@guest.arnes.si
HERLIČ Majda / majda.herlic@gmail.com
HMELAK-GORENJAK Alenka 02/320 86 17
02/320 86 18
a.hmelak.gorenjak@icp-mb.si
HORVAT Marija 02/320 86 49 marija.horvat4@icp-mb.si
marija.horvat4@guest.arnes.si
HOSTNIK Silva 02/320 86 15 silva.hostnik@icp-mb.si
silva.hostnik@guest.arnes.si
JURČEVIČ Karmen 02/320 86 12
02/320 86 17
karmen.jurcevic@icp-mb.si
karmen.jurcevic@guest.arnes.si
KOCIPER Lidija / lidija.kociper@gmail.com
KOMERIČKI Jasna 02/320 86 17
02/320 86 30
jasna.komericki@icp-mb.si
jasna.komericki@uest.arnes.si
KOVAČ Tamara 02/320 86 17
02/320 86 39
tamara.kovac@yahoo.co.uk
LESKOVAR-MESARIČ Polonca 02/320 86 17
02/320 86 31
polonca.leskovar-mesaric@icp-mb.si
polonca.leskovar-mesaric@guest.arnes.si
MASTEN Zdenka 02/320 86 17
02/320 86 42
zdenka.maste@icp-mb.si
zdenka.masten@guest.arnes.si
MALEK Neva 02/320 86 29 neva.malek@icp-mb.si
neva.malek@guest.arnes.si
MULAOSMANOVIĆ Midhat 02/320 86 10 midhat.mulaosmanovic@icp-mb.si
midhat.mulaosmanovic@guest.arnes.si
NAHBERGER-MARČIČ Vida 02 749 01 80 vida.marcic@perutnina.eu
PODBREŽNIK Andrej / andrej.podbreznik@guest.arnes.si
POŠTUVAN Vesna 02 320 86 15
02 320 86 34
vesna.postuvan@icp-mb.si
vesna.postuvan@guest.arnes.si
SENEKOVIČ Boštjan 02 320 86 04 bostjan.senekovic@guest.arnes.si
bostjan.senekovic@gmail.com
SENEKOVIČ Metka 02 238 00 00 metka@kalvarija.net
SRAKA Marija 02 520 28 38
041 741 204
marija.sraka-sadl@zdravilisce-radenci.si
marija.sraka25@gmail.com
SKVARČA Marlena 01 423 11 61 skvarca.marlena@gmail.com
SMOLČIČ Irena 02 330 28 08 irena.smolcic@guest.arnes.si
TAŠNER Lidija 02 251 50 61 lidija.tasner@zito.si
TEMENT Marija 02 250 46 50
040 882 486
manja@tement.org
TEŽAK Oto 040 625 672 oto.tezak@guest.arnes.si
VALDHUBER Janez 02 250 58 00 valdhuber@hotmail.com
VINTER Marlena 02 320 86 17
02 320 86 30
marlena.vinter@icp-mb.si
marlena.vinter@guest.arnes.si
VOMBERGAR Blanka 02 320 86 10 blanka.vombergar@icp-mb.si
blanka.vombergar@guest.arnes.si
VORIH Stanko 02 320 86 09 stanko.vorih@icp-mb.si
stanko.vorih@guest.arnes.si
 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si