VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

RAVNATELJICA

mag. Neva Malek

Telefon: +386 (2) 320 86 11
Faks: +386 (2) 331 30 48
E-pošta: visja.strokovna@icp-mb.si
E-pošta: neva.malek@guest.arnes.si

REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

Tajnica in referentka za študijske in študentske zadeve (izredni študij):

Bernarda Marot

Telefon: +386 (2) 320 86 00, +386 (2) 331 34 32
E-pošta: bernarda.marot@icp-mb.si

Referentka za študijske in študentske zadeve (redni študij):

Irena Vračko, univ. dipl. ekon.

Telefon: +386 (2) 320 86 33
E-pošta: irena.vracko@icp-mb.si

 

 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Organizatorica praktičnega izobraževanja:

Silva Hostnik

Telefon: 02 320 86 15
E-pošta: silva.hostnik@icp-mb.si

Organizatorica praktičnega izobraževanja:

Vesna Poštuvan

Telefon: 02 320 86 34
E-pošta: vesna.postuvan@icp-mb.si

VODJA IZREDNEGA ŠTUDIJA

Silva Hostnik

Telefon: 02 320 86 15
E-pošta: silva.hostnik@icp-mb.si

MEDNARODNA PISARNA

Mednarodna koordinatorka:

Polonca Leskovar Mesarič

Telefon: 02 320 86 31
E-pošta: polonca.leskovar-mesaric@icp-mb.si

PREDAVATELJI IN SODELAVCI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

PRIIMEK in IME Telefonske številke E-naslov
ARZENŠEK-PINTER Rosvita 02 320 86 31 rosvita.arzensek-pinter@icp-mb.si
rosvita.arzensek-pinter@guest.arnes.si
EKART Ksenija 02 321 23 12 ksenija.ekart@ukc-mb.si
GRGAN Vesna 02 320 86 22 vesna.grgan@icp-mb.si
vesna.grgan@guest.arnes.si
HERLIČ Majda / majda.herlic@gmail.com
HMELAK-GORENJAK Alenka 02/320 86 29 a.hmelak.gorenjak@icp-mb.si
HOSTNIK Silva 02/320 86 15 silva.hostnik@icp-mb.si
silva.hostnik@guest.arnes.si
JURČEVIČ Karmen 02/320 86 12 karmen.jurcevic@icp-mb.si
karmen.jurcevic@guest.arnes.si
PETRIČ Urška / urs.petric@gmail.com
02/320 860 13 tina.perko@guest.arnes.si
LESKOVAR-MESARIČ Polonca 02/320 86 31 polonca.leskovar-mesaric@icp-mb.si
polonca.leskovar-mesaric@guest.arnes.si
MASTEN Zdenka 02/320 86 42 zdenka.maste@icp-mb.si
zdenka.masten@guest.arnes.si
MALEK Neva 02/320 86 11 neva.malek@icp-mb.si
neva.malek@guest.arnes.si
NAHBERGER-MARČIČ Vida / vidamarcic@gmail.com
POŠTUVAN Vesna 02 320 86 34 vesna.postuvan@icp-mb.si
vesna.postuvan@guest.arnes.si
SENEKOVIČ Boštjan 02 320 86 04 bostjan.senekovic@guest.arnes.si
bostjan.senekovic@gmail.com
SENEKOVIČ Metka 02 238 00 00 metka@kalvarija.net
SRAKA Marija 02 520 28 38
041 741 204
marija.sraka-sadl@zdravilisce-radenci.si
marija.sraka25@gmail.com
SKVARČA Marlena 01 423 11 61 skvarca.marlena@gmail.com
ŠUMANDL Mojca 02 320 86 39 mojca.šumandl@gmail.com
TAŠNER Lidija 02 251 50 61 lidija.tasner@zito.si
TEMENT Marija / manja@tement.org
TEŽAK Oto 040 625 672 oto.tezak@guest.arnes.si
VALDHUBER Janez 02 250 58 00 valdhuber@hotmail.com
VINTER Marlena 02 320 86 30 marlena.vinter@icp-mb.si
marlena.vinter@guest.arnes.si
VOMBERGAR Blanka 02 320 86 69 blanka.vombergar@icp-mb.si
blanka.vombergar@guest.arnes.si
VORIH Stanko 02 320 86 09 stanko.vorih@icp-mb.si
stanko.vorih@guest.arnes.si
 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Park mladih 3, 2000 Maribor

   KONTAKT

  • 02 331 34 32
  • 02 320 86 15
  • 02 3313 048
  • visja.strokovna@icp-mb.si