Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine sta vsakoletna projekta, ki pomenita praznik dediščine ter združita stroko, pedagoge, šolsko mladino, lokalne skupnosti, društva in zainteresirano javnost v prepoznavanju, odkrivanju, varovanju in širjenju pozitivnega odnosa do dediščine pod sloganom: »Kjer preteklost sreča prihodnost.«

V okviru teh dveh projektov je na ICP Maribor, srednji šoli za prehrano in živilstvo od 26.9.2018 do 28. 9. 2018 potekal projekt »VESELA JESEN 2018« na temo »Buče, bučna semena in bučno olje v prehrani« v katerem so dijaki pod vodstvom profesorjev izvajali vsebine kot so:

 • Predstavitev zgodovine uporabe buč, bučnih semen in bučnega olja v prehrani s poudarkom na Sloveniji
 • Opis buč: botanična pripadnost, lastnosti in značilnosti, vzgoja itd.
 • Tehnološki postopek predelave buč in pridobivanja bučnega olja
 • Možnosti uporabe v živilstvu in kulinariki
 • Možnosti uporabe v zdravilstvu
 • Izdelava slaščičarskega izdelka iz buč, bučnih semen, bučnega olja
 • Izdelava pekarskega izdelka iz buč, bučnih semen, bučnega olja
 • Izdelava mesnega izdelka iz buč, bučnih semen, bučnega olja
 • Izdelava inovativnega izdelka
 • Izrezovanje buč (izvirnost, umetniški vtis)
 • Foto natečaj na temo projekta
 • Priprava 5 vprašanj za kviz
 • Športne igre
 • Sodelovanje na kvizu
 • PP predstavitev na temo projekta v razredu

Dijaki, profesorji, povabljeni gostje, so 28. 9. 2018, na dan odprtih vrat, predstavili buče, bučna semena, bučno olje ter iz teh sestavin izdelane različne inovativne slaščičarske, pekovske in mesne izdelke, sodelovali na različnih tekmovanjih, si ogledali razstave in predavanja na temo projekta.

Aktivnosti:  

 • priprava učilnic na temo projekta;
 • tekmovanje v izrezovanju buč,
 • tekmovanje v športno-zabavnih igrah,
 • tekmovanje v znanju (kviz),
 • ogled razstave foto-natečaja,
 • predavanje na temo » Pridelava buč in predelava v bučno olje«,
 • ogled predstavitve »PRIMER DOBRE PRAKSE« (kjer naši bivši dijaki predstavijo svojo samostojno podjetniško pot),
 • predstavitve podjetij, ki proizvajajo bučno olje in izdelke iz buč
 • senzorično ocenjevanje bučnih olj,
 • sodelovanje OŠ na našem projektu,
 • zaključna prireditev.