Strokovna ekskurzija v Poljčanah

Najprej smo si pogledali predstavitev Razvojnega centra narave, kjer nam je Jelka Lovrenčič, strokovna sodelavka centra prikazala pomen občine pri samooskrbi na lokalni ravni, predstavila je konkretne projekte občine v smeri podpore lokalnega razvoja (podpora politike za večjo samooskrbo).

Nato smo si v vrtcu Studenice ogledali  šolski vrt in primer dobre prakse vključevanja pridelkov iz vrta v šolsko kuhinjo. Vodja enote Klavdija Čoh in njihov kuhar sta nam predstavila odločitev za samooskrbo vrtca.

Nato je sledil ogled  Učnega poligona za samooskrbo Dole. Ogledali smo si primer holističnega (celostnega) načina pridelave hrane, ki ne vključuje le kmetijstvo, ampak znanje in inovacije. V dveh skupinah (vodili so jih Ana Vovk Korže in Danijel Davidović) smo spoznali tehnološke in naravne ureditve za samooskrbo in tako spoznali nov trend LTPS – lokalno trajnostne prehranske sisteme v praksi.

Vodja ekskurzije: Irena Rihter

Zapisala: Irena Rihter in Mojca Šumandl

  • Objavljeno:
  • Kategorije: ICP