POKLICNA MATURA 2018/19

SPLOŠNE INFORMACIJE

 • Poklicna matura je oblika zaključka izobraževanja, s katerim se pridobi srednja strokovna izobrazba.
 • Informacije in obvestila so objavljena na spletnih straneh www.ric.si
 • Izvaja se v skladu z: Zakonom o maturi (uradni list RS, št. 1, 5. 1. 2007) in Pravilnikom o poklicni maturi (uradni list RS, št. 44, 24. 4. 2008)
 • Dijaki opravljajo poklicno maturo iz predmetov, ki so določeni z izobraževalnim programom:

I. OBVEZNI DEL

 • prvi predmet: pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • drugi predmet: pisni in ustni izpit iz živilstva in prehrane

II. IZBIRNI DEL

 • tretji predmet: ustni in pisni izpit iz matematike ALI tujega jezika
 • četrti predmet: Izdelek oziroma storitev in zagovor (v obliki projektnega dela   ALI strokovna raziskovalna naloga, izdelana v okviru gibanja »Znanost mladini«)

PRIJAVA KANDIDATOV K POKLICNI MATURI

 • za spomladanski rok: Najpozneje 60 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature.
 • za jesenski rok: Najpozneje 45 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature.
 • za zimski rok: Najpozneje 45 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature.

ODJAVA

Kandidat se lahko pisno odjavi od poklicne mature najkasneje tri dni pred začetkom izpitnega roka.
Če se kandidat ne udeleži posameznega izpita, pa se ni odjavil v roku, se šteje, da izpita ni opravljal.

ZIMSKI ROK

RAZPORED IZPITOV

“zimski rok februar 2019 – za POM 2018”

Datum Izpit
1. 2. 2019 (petek) Pisni izpit – slovenščina
4. 2. 2019 (ponedeljek) Pisni izpit – živilstvo in prehrana
5. 2. 2019 (torek) Pisni izpit – matematika, angleščina, nemščina
6.–15. 2. 2019 Obdobje ustnih izpitov in 4. predmet
4. 3. 2019 (ponedeljek) Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

 

SKRAJNI ROK PRIJAVE: 3. DECEMBER 2018

SPOMLADANSKI ROK

RAZPORED IZPITOV

“Spomladanski rok 2019”

Datum Izpit
14. 3. 2019 (četretk) Predpreizkus – matematika, tuj jezik
29. 5. 2019 (sreda) Pisni izpit – slovenščina
1. 6. 2019 (sobota) Pisni izpit – angleščina
6. 6. 2019 (četrtek) Pisni izpit – nemščina
8. 6. 2019 (sobota) Pisni izpit – matematika
11. 6. 2019 (torek) Pisni izpit – živilstvo in prehrana
13.–22. 6. 2019 Obdobje ustnih izpitov in zagovori projektnih nalog
5. 7. 2019 (petek) Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni

SKRAJNI ROK PRIJAVE: 30. MAREC 2019

JESENSKI ROK

RAZPORED IZPITOV

“jesenski rok 2019”

Datum Izpit
24. 8. 2019 (sobota) Pisni izpit – slovenščina
26. 8. 2019 (ponedeljek) Pisni izpit – matematika
28. 8. 2019 (sreda) Pisni izpit – angleščina, nemščina
30. 8. 2019 (petek) Pisni izpit – živilstvo in prehrana
24. 8.–4. 9. 2019 Obdobje ustnih izpitov in 4. predmet
9. 9. 2019 (ponedeljek) Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

SKRAJNI ROK PRIJAVE: 6. JULIJ 2019

MATURITETNA KOMISIJA

ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA ZA POKLICNO MATURO 2018/19

Predsednik: Davorin Urih, prof.
Namestnica: Dušanka Vrenčur, prof.
Tajnica: Karmen Jurčevič, prof.
Namestnica tajnice: Marjana Onič, prof.
Članica: Rosvita Arzenšek Pinter, uni.dipl.ing.živ.teh.
Nadomestna članica: Zdenka Masten, dipl.uni.ing.živ.teh.
Članica: Tamara Kovač, prof.
Nadomestna članica: Katja Naranđa, prof.

GOVORILNE URE:

ponedeljek, 8.45 – 9.30 v prostorih ravnateljstva

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • info@icp-mb.si
  • 02 331 34 32
  • 02 331 30 48