POKLICNA MATURA 2017/18

SPLOŠNE INFORMACIJE

 • Poklicna matura je oblika zaključka izobraževanja, s katerim se pridobi srednja strokovna izobrazba.
 • Informacije in obvestila so objavljena na spletnih straneh www.ric.si
 • Izvaja se v skladu z: Zakonom o maturi (uradni list RS, št. 1, 5. 1. 2007) in Pravilnikom o poklicni maturi (uradni list RS, št. 44, 24. 4. 2008)
 • Dijaki opravljajo poklicno maturo iz predmetov, ki so določeni z izobraževalnim programom:

I. OBVEZNI DEL

 • prvi predmet: pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • drugi predmet: pisni in ustni izpit iz živilstva in prehrane

II. IZBIRNI DEL

 • tretji predmet: ustni in pisni izpit iz matematike ALI tujega jezika
 • četrti predmet: Izdelek oziroma storitev in zagovor (v obliki projektnega dela   ALI strokovna raziskovalna naloga, izdelana v okviru gibanja »Znanost mladini«)

PRIJAVA KANDIDATOV K POKLICNI MATURI

 • za spomladanski rok: Najpozneje 60 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature.
 • za jesenski rok: Najpozneje 45 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature.
 • za zimski rok: Najpozneje 45 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature.

ODJAVA

Kandidat se lahko pisno odjavi od poklicne mature najkasneje tri dni pred začetkom izpitnega roka.
Če se kandidat ne udeleži posameznega izpita, pa se ni odjavil v roku, se šteje, da izpita ni opravljal.

ZIMSKI ROK

RAZPORED IZPITOV

“zimski rok februar 2018 – za POM 2017”

Datum Izpit
1. 2. 2018 (četrtek) Pisni izpit – slovenščina
2. 2. 2018 (petek) Pisni izpit – živilstvo in prehrana
5. 2. 2018 (ponedeljek) Pisni izpit – matematika, angleščina, nemščina
6.–16. 2. 2018 Obdobje ustnih izpitov in 4. predmet
5. 3. 2018 (ponedeljek) Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

 

SKRAJNI ROK PRIJAVE: 3. DECEMBER 2017

SPOMLADANSKI ROK

RAZPORED IZPITOV

“Spomladanski rok 2018”

Datum Izpit
10. 3. 2018 (sobota) Predpreizkus – slovenščina
29. 5. 2018 (torek) Pisni izpit – slovenščina
2. 6. 2018 (sobota) Pisni izpit – angleščina
6. 6. 2018 (sreda) Pisni izpit – nemščina
9. 6. 2018 (sobota) Pisni izpit – matematika
11. 6. 2018 (ponedeljek) Pisni izpit – živilstvo in prehrana
13.–22. 6. 2018 Obdobje ustnih izpitov in zagovori projektnih nalog
6. 7. 2018 (petek) Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni

SKRAJNI ROK PRIJAVE: 28. MAREC 2018

JESENSKI ROK

RAZPORED IZPITOV

“jesenski rok 2018”

Datum Izpit
24. 8. 2018 (petek) Pisni izpit – slovenščina
27. 8. 2018 (ponedeljek) Pisni izpit – matematika
29. 8. 2018 (sreda) Pisni izpit – angleščina, nemščina
31. 8. 2018 (petek) Pisni izpit – živilstvo in prehrana
24. 8.–5. 9. 2018 Obdobje ustnih izpitov in 4. predmet
10. 9. 2018 (ponedeljek) Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

SKRAJNI ROK PRIJAVE: 6. JULIJ 2018

MATURITETNA KOMISIJA

ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA ZA POKLICNO MATURO 2017/18

Predsednik: Davorin Urih, prof.
Namestnica: Dušanka Vrenčur, prof.
Tajnica: Karmen Jurčevič, prof.
Namestnica tajnice: Marjana Onič, prof.
Članica: Rosvita Arzenšek Pinter, uni.dipl.ing.živ.teh.
Nadomestna članica: Zdenka Masten, dipl.uni.ing.živ.teh.
Članica: Tamara Kovač, prof.
Nadomestna članica: Katja Naranđa, prof.

GOVORILNE URE:

četrtek, 11.00 – 11.45 v prostorih ravnateljstva

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • info@icp-mb.si
  • 02 331 34 32
  • 02 331 30 48