ŠOLSKI KOLEDAR 2017/18

TRAJANJE ŠOLSKEGA LETA

Šolsko leto se prične 1. 9. 2017 in konča 31. 8. 2018.

Pouk se prične 1. 9. 2017 in se konča:

 • 18. 5. 2018 (petek)  – zaključek pouka za dijake zaključnih letnikov,
 • 21. 5. 2018 (ponedeljek) – razdelitev spričeval dijakom zaključnih letnikov,
 • 22. 6. 2018 (petek)  – zaključek pouka in razdelitev spričeval za dijake ostalih letnikov.

OCENJEVALNA OBDOBJA

V šolskem letu 2016/2017 bomo imeli dve ocenjevalni obdobji:

1. ocenjevalno obdobje: od 1. 9. 2017 do 15. 1. 2018 (ponedeljek)

 • 1. ocenjevalna konferenca bo v ponedeljek, 15. 1. 2018
 • zaključene ocene do 12. 1. 2018

2. ocenjevalno obdobje: od 16. 1. 2018 do 18. 5. 2018 oz. 21. 6. 2018

 • 2. ocenjevalna konferenca za zaključne letnike bo v petek, 18. 5. 2018  (zaključene ocene do 17. 5. 2018)
 • 2. ocenjevalna konferenca za ostale letnike bo v sredo, 20. 6. 2018 (zaključene ocene do 19. 6. 2018)

DRŽAVNI PRAZNIKI, POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

30. oktober–3. november 2017 JESENSKE POČITNICE
31. oktober (torek) 2017 DAN REFORMACIJE
1. november (sreda) 2017 DAN SPOMINA NA MRTVE
25. december (ponedeljek) 2017 BOŽIČ
26. december (torek) 2017 DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
25. december–2.  januar 2018 NOVOLETNE POČITNICE
1. in 2. januar (ponedeljek in torek) 2018 NOVO LETO
8. februar (četrtek) 2018 PREŠERNOV DAN – KULTURNI PRAZNIK
26. februar–2. marec 2018 ZIMSKE POČITNICE
2. april (ponedeljek) 2018 VELIKONOČNI PONEDELJEK
27. april (petek) 2018 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
27. april–2. maj 2018 PRVOMAJSKE POČITNICE
1. in 2. maj (torek in sreda) 2018 PRVI MAJ – PRAZNIK DELA
25. junij (ponedeljek) 2018 DAN DRŽAVNOSTI
26. junij – 31. avgust 2018 POLETNE POČITNICE
15. avgust (sreda) 2018 MARIJINO VNEBOVZETJE

DELOVNE SOBOTE

V šolskem letu 2017/2018 sta načrtovani dve delovni soboti, in sicer:

 • 10. marec 2018 – nadomestilo za četrtek. 3. 5. 2018,
 • 12. maj 2018 – nadomestilo za petek, 4. 5. 2018.

ŠOLSKE PROSLAVE

Šola bo organizirala naslednje šolske proslave:

 • 22. 12. 2017 (petek) – dan samostojnosti in enotnosti,
 • 7. 2. 2018 (sreda) – slovenski kulturni praznik,
 • 22. 6. 2018 (petek)  – zaključek pouka in dan državnosti.

INFORMATIVNI DNEVI

Informativna dneva bosta potekala v petek, 9. februarja in v soboto, 10. februarja 2018.

DAN ŠOLE

Dan šole – pouka prosti dan; petek, 15. 6. 2018 (strokovna ekskurzija učiteljev).

ZAKLJUČNA PRIREDITEV

Predstavitev izdelkov praktičnega dela zaključnega izpita dijakov programa SPI – 10. 5. 2018 (četrtek).

IZPITNI ROKI

ZIMSKI ROK

ZAKLJUČNI IZPIT: od 1. 2.do 23. 2. 2018

Pisni del: 5. 2. 2018 (ponedeljek) – slovenščina
Ustni del: 12. 2.–16. 2. 2018
Izdelek oziroma storitev in zagovor 1. 2.–16. 2. 2018
Seznanitev dijakov z uspehom: 23. 2. 2018 (petek)

POKLICNA MATURA

Pisni izpit – slovenščina: 1. 2. 2018 (četrtek)
Pisni izpit – živilstvo in prehrana: 2. 2. 2018 (petek)
Pisni izpit – matematika, angleščina, nemščina: 5. 2. 2018 (ponedeljek)
Ustni del: 6.–16. 2. 2018
Seznanitev dijakov z uspehom: 5. 3. 2018 (ponedeljek)

SPOMLADANSKI ROK

V času med 21. in 25. 5. 2018 bodo potekale priprave na zaključek izobraževanja (ZI in POM). Prisotnost dijakov na pripravah je obvezna in se šteje v realizacijo pouka.

POKLICNA MATURA

1. (slovenščina) in 2. predmet (živilstvo in prehrana) sta obvezna, 3. (matematika ali tuj jezik) in 4. predmet (izdelek ali storitve in zagovor v obliki projektnega dela ali raziskovalne naloge) sta izbirna.

Predpreizkus: 10. 3. 2018 (sobota) – slovenščina
Začetek izpitnega roka: 29. 5. 2018
Pisni izpit – slovenščina: 29. 5. 2018 (torek)
Pisni izpit – angleščina: 2. 6. 2018 (sobota)
Pisni izpit – nemščina: 6. 6. 2018 (sreda)
Pisni izpit – matematika: 9. 6. 2018 (sobota)
Pisni izpit – živilstvo in prehrana: 11. 6. 2018 (ponedeljek)
Ustni del: 13.–22. 6. 2018
Seznanitev dijakov z uspehom: 6. 7. 2018 (petek)

ZAKLJUČNI IZPIT

za dijake nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja: od 4. 6. do 22. 6. 2018

Pisni del: 4. 6. 2018 (ponedeljek) – slovenščina
Ustni del: 5. 6.–22. 6. 2018
Izdelek oziroma storitev in zagovor 4. 6.–22. 6. 2018
Seznanitev dijakov z uspehom: 29. 6. 2018 (petek)

IZPITI ZA LETNIK (popravni, dopolnilni, predmetni, izboljševanje ocene …)

ZA ZAKLJUČNE LETNIKE POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA

Izboljševanje ocene 28. 5. 2018 (ponedeljek)
Popravni izpiti 1. 6.–2. 6. 2018

 

ZA ZAKLJUČNE LETNIKE TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA IN ZA OSTALE LETNIKE

Popravni izpiti 29. 6.–4. 7. 2018

JESENSKI ROK

POKLICNA MATURA

Začetek izpitnega roka: 24. 8. 2018
Pisni izpit – slovenščina: 24. 8. 2018 (petek)
Pisni izpit – matematika: 27. 8. 2018 (ponedeljek)
Pisni izpit – angleščina, nemščina: 29. 8. 2018 (sreda)
Pisni izpit – živilstvo in prehrana: 31. 8. 2018 (petek)
Ustni del: 24. 8.–5. 9. 2018
Seznanitev dijakov z uspehom: 10. 9. 2018 (ponedeljek)

ZAKLJUČNI IZPIT: od 20. 8. do 29. 8. 2018

Pisni del: 20. 8. 2018 (ponedeljek) – slovenščina
Ustni del: 21. 8.–29. 8. 2018
Izdelek oziroma storitev in zagovor 21. 8.–29. 8. 2018
Seznanitev dijakov z uspehom: 31. 8. 2018 (petek)

IZPITI ZA LETNIK (popravni, dopolnilni, predmetni, izboljševanje ocene …)

Popravni izpiti 16. 8.–18. 8. 2018

IZREDNI ROKI

Predmetni, popravni in ostali izpiti (razen zaključnih) bodo enkrat v trimesečnem obdobju, in sicer:

 • v oktobru 2017 (med 9. in 13. 10.),
 • v januarju 2018 (med 15. in 19. 1.),
 • v maju 2018 (med 7. in 11. 5.).

Šolski koledar 2017/18 objavljamo v skladu z navodili o razporeditvi pouka in šolskih počitnic, ki jih je izdala ministrica za izobraževanje, znanost in šport (okrožnica 6036-18/2017/1).

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • info@icp-mb.si
  • 02 331 34 32
  • 02 331 30 48