ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna delavka: Larisa Cvilak, mag. psihologije.

Tel.: 02/320 86 16
E-pošta: larisa.cvilak@icp.mb.si

Uradne ure: vsak dan med 8.30 in 12.30.

Smiselnica, ki jo je napisala nemška psihologinja dr. Elisabeth Lukas:

Če tožim nad zlom,
zla zaradi tega ni nič manj,
toda pozornost vseh se obrne vanj.

In ko ljudje vidijo morje slabega,
jim upade pogum,
da bi se bojevali za dobro.

Če sem pozoren na dobro,
dobrega zaradi tega ni nič več,
toda upanje vseh se usmeri nanj.

In že malo dobrega,
ki ga uzro,
jih navduši v boju za dobro.