SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO

RAVNATELJ

Direktor/ravnatelj: Davorin Urih, prof.

Telefon: (02) 331 34 32
Faks: (02) 331 30 48
E-pošta: info@icp-mb.si
E-pošta: davorin.urih@icp-mb.si

TAJNIŠTVO

Poslovna sekretarka in referentka za študijske zadeve: Bernarda Marot

Telefon: +386 (2) 320 86 00
Uradne ure: 11.00-13.30
E-pošta: tajnistvo@icp-mb.si
E-pošta: bernarda.marot@icp-mb.si

RAČUNOVODSTVO

Računovodkinja: Tatjana Predojevič

Telefon: +386 (2) 320 86 14
E-pošta: tatjana.predojevic@icp-mb.si

SVETOVALNA SLUŽBA

Tanja Slaček

Telefon: (02) 320-86-16
E-pošta: tanja.slacek@icp-mb.si

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV

Darko Hercog

Telefon: +386 (2) 320 86 09
E-pošta: darko.hercog@icp-mb.si

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Vodja izobraževanja odraslih SŠ: dr. Tina Perko

Telefon: +386 (2) 320 86 13
E-pošta: tina.perko@icp-mb.si

UČITELJSKI ZBOR

Učitelji E-pošta
Rosvita Arzenšek Pinter rosvita.arzensek-pinter@icp-mb.si
Vesna Grgan vesna.grgan@icp-mb.si
Darko Hercog darko.hercog@icp-mb.si
Alenka Hmelak Gorenjak a.hmelak.gorenjak@icp-mb.si
Marija Horvat marija.horvat@icp-mb.si
Silva Hostnik silva.hostnik@icp-mb.si
Jasna Komerički jasna.komericki@icp-mb.si
Tamara Kovač tamara_kovac@yahoo.co.uk
Veronika Krstanovič veronika.krstanovic@icp-mb.si
Polonca Leskovar Mesarič polonca.leskovar-mesaric@icp-mb.si
Apolonija Lipovšek apolonija.lipovsek@icp-mb.si
Neva Malek neva.malek@icp-mb.si
Zdenka Masten zdenka.masten@icp-mb.si
Jenny Mulaosmanović jenny.mulaosmanovic@gmail.com
Midhat Mulaosmanović midhat.mulaosmanovic@icp-mb.si
Katja Naranđa katja.naranda@gmail.com
Marjana Onič marjana.onic@icp-mb.si
Nataša Pem natasa.pem@icp-mb.si
Manja Perčič manja.percic@icp-mb.si
Vesna Poštuvan vesna.postuvan@icp-mb.si
Jelka Potnik jelka.potnik@gmail.com
Lucija Požauko lucija.pozauko@gmail.com
Irena Rihter druzina.rihter@gmail.com
Tanja Slaček tanja.slacek@icp-mb.si
Renata Slana slana.renata@gmail.com
Mojca Šumandl mojca.sumandl@gmail.com
Magdalena Turk magdalena.turk@icp-mb.si
Marlena Vinter marlena.vinter@icp-mb.si
Stanko Vorih stanko.vorih@icp-mb.si
Dušanka Vrenčur dusanka.vrencur@icp-mb.si
Matjaž Žižek matjaz.zizek@icp-mb.si
Karmen Jurčevič karmen.jurcevic@guest.arnes.si
Tanja Breznik tanja.breznik@guest.arnes.si
 Romana Jenčič  romana.jencic@guest.arnes.si
 Franc Kebler franc.kebler@icp-mb.si
 Rok Košak rok.kosak@gmail.com
 Tina Perko tina.perko@icp-mb.si
 Saša Berlič  sasa.berlic@gmail.com
 Kaja Trlep kaja.trlep@gmail.com
 Renato Flis renato.flis@ssom.si
 Maja Cafuta  maja.cafuta@gmail.com
 Janja Ipavic janja.ipavic@ses-mb.si
 Andrej Novak aaa_novak@yahoo.com

KNJIŽNICA

Knjižničarka: Vesna Grgan

Telefon: +386 (2) 320 86 22
E-pošta: knjiznica@icp-mb.si
E-pošta: vesna.grgan@icp-mb.si

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • info@icp-mb.si
  • 02 331 34 32
  • 02 331 30 48