Program: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK
Pogoji za vpis: kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in pridobil enega izmed naslednjih nazivov poklicne izobrazbe: mlekar, pek, slaščičar, slaščičar-konditor,  mesar, kuhar, natakar, kuhar-natakar, gastronom hotelir, kmetovalka-gospodinja, oskrbnik, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, instalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin, orodjar, oblikovalec kovin-orodjar, gospodar na podeželju, kmetovalec ali pridobil naziv srednje poklicne izobrazbe prodajalec in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji živil ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Trajanje izobraževanja: 2 leti.
Vrednotenje programa: 120 kreditnih točk.
Zaključek šolanja: poklicna matura iz slovenščine (pisno in ustno), živilstva in prehrane (pisno in ustno), matematike ali tujega jezika (pisno in ustno), izdelek ali storitev in zagovor (v obliki projektnega dela).
Možnost nadaljevanja šolanja: višje oziroma visoke strokovne šole in vpis na fakulteto v univerzitetne programe z opravljenim maturitetnim izpitom, ki ga določi univerza.

Predmetnik, grobi kurikul, katalog znanj za modul kemija in kemija in biologija v prehrani, živila rastlinskega izvora in modul strokovni praktikum.

Načrt preverjanja in ocenjevanja znanja. (4.b in 5.b)

Interesne dejavnosti.