Program: MESAR
Pogoji za vpis: uspešno končana osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja.
Trajanje izobraževanja: 3 leta.
Vrednotenje programa: 180 kreditnih točk.
Zaključek šolanja: zaključni izpit iz slovenščine (pisno in ustno) ter izdelek ali storitev in zagovor (v obliki projektnega dela).
Možnost nadaljevanja šolanja: poklicno tehniško izobraževanje.

PRVI LETNIK

DRUGI LETNIK

TRETJI LETNIK