Skladno z odlokom vlade so vse šole zaprte do preklica.

Dijaki in študenti delate po navodilih, ki ste jih prejeli – izvajanje pedagoškega procesa na daljavo.

Redno spremljajte navodila učiteljev in predavateljev, berite obvestila na spletni strani šole, v medijih, obvestila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ostalih pristojnih institucij.

Upamo, da se vsi zdravi ponovno družimo čim prej.

v.d. direktorja IC Piramida

mag. Midhat Mulaosmanović