Rezultati nemškega bralnega

tekmovanja »Pfiffikus« 2018

V letošnjem šolskem letu se je udeležilo 11 dijakinj in dijakov nemškega bralnega tekmovanja »Pfiffikus«.

Dosegli smo odlične rezultate.

Prebrati je bilo potrebno deli: Lea? Nein, danke! Papierhelden

 

Zap. št. Ime in priimek Razred Doseženo št. točk Prejme
1. mesto Janja Zavec 5.a 38 / 95 % ZLATO PRIZNANJE
2. mesto Matej Černej 4.a 37 / 92,5% ZLATO PRIZNANJE
3.  mesto Barbara Bertalanič

Ines Senica

3.b

5.a

36 / 90 % ZLATO PRIZNANJE
4.  mesto Manja Škrobar 3.b 35 / 87,5% POTRDILO O SODELOVANJU
5.  mesto Matjaž Kuzma 5.a 34 / 85% POTRDILO O SODELOVANJU
6.  mesto Andrej Horvat

Sašo Sukič

5.a

4.a

33 / 82,5% POTRDILO O SODELOVANJU
7.  mesto Aljoša Žižek 5.a 32 / 80% POTRDILO O SODELOVANJU
8.  mesto Gabrijel Bauman 4.a 30 /75% POTRDILO O SODELOVANJU
9.  mesto Rafael Hladnjak 4.a 25 / 62,5% POTRDILO O SODELOVANJU

 

 

Vsem udeležencem iskrene čestitke!

 

Mentorica: Mojca Šumandl