IC PIRAMIDA MARIBOR VSŠ

ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

REZULTATI 1. DELNEGA IZPITA – SKŽ

    Skupaj točk od 50 možnih %
1. 13010116522 12,25 24,5
2. 13010116516 2,5 5,0
3. 13010116523 13,25 26,5
5. 13010116513 27,5 55,0
6. 13010116492 8,5 17,0
7. 13010116548 26,0 52,0
8. 13010116524 20,75 41,5
9. 13010116515 3,75 7,5
11. 13010116526 6,0 12,0
12. 13010116527 39,5 79,0
14. 13010116539 7,5 15,0
15. 13010116540 13,5 27,0
16. 13010116537 7,5 15,0
17. 13010116533 7,5 15,0

 

Na 2. delni izpit lahko pristopijo vsi, ki so pri 1. delnem izpitu dosegli vsaj 50 %.

Maribor, 24. 12. 2019                                                                                         Silva Hostnik