Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije (državno srečanje), ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Namen državnega srečanja je zgodnje uvajanje mladih v znanost, popularizirati znanost in tehniko, odkrivanje mladih talentov in jih spodbujati k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti, kreativnosti ter raziskovalni dejavnosti.

Na državnem srečanju je sodeloval dijak 2. letnika Srednje šole za prehrano in živilstvo. Dijak Aleks Leopold je osvojil bronasto priznanje z raziskovalno nalogo Super kruh – pirin kruh s kurkumo. Iskrene čestitke dijaku, mentorici dr. Tini Perko in mentorju Darku Hercogu.