Zap.št. Številka indeksa Rezultat 1. delnega izpita (%)
1. 13010116487 15
2. 13010116460 69
3. 13010116465 75
4. 13010116473 82
5. 13010116472 100
6. 13010116420 68
7. 13010116481 38
8. 13010116502 61
9. 13010116474 85
  1. delni izpit iz TME so opravili vsi, ki so pisali 50% ali več in lahko pristopijo na 2. delni izpit na prvi redni rok v januarju 2019. Vsi ostali pristopijo na celi izpit. Vpogled v izpitne pole je možen 13.12.2018 ob 13.30 v KDU.

 

Rosvita Arzenšek Pinter