PROGRAM STROKOVNE EKSKURZIJE V LJUBLJANO ZA 2. LETNIK PRI PREDMETU ZAKONODAJA, ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN NADZOR in TEHNOLOGIJA IN ORGANIZACIJA PREHRANSKIH OBRATOV

Program strokovne ekskurzije – četrtek 21. 3. 2019:

 – ob 7.00 uri – odhod iz Maribora izpred Izobraževalnega centra Piramida, Park mladih 3

– ob 9.30 uri – sprejem v parlamentu, Šubičeva ulica 4, ogled parlamenta, prisostvovanje seji državnega zbora in seznanitev s postopkom sprejemanja slovenske zakonodaje

– ob 11.30 uri – sprejem v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Zaloška cesta 7, ogled sodobne velike kuhinje, seznanitev s procesom zagotavljanja varne in zdrave hrane ter dietne prehrane bolnikom po sistemu HACCP

– ob 13.30 uri – sprejem v KoGast Grosuplje, Adamičeva 36, ogled filma Kogast in pomivalne tehnike Winterhalter Grosuplje, ogled projektiranja velikih kuhinj in proizvodnje sodobne gostinske opreme in demonstracijske kuhinje

– ob 15.00 uri – odhod iz Grosuplja in vrnitev v Maribor okrog 17. ure.

V spremstvu sva predavateljici: Vesna Poštuvan in Marija Sraka.

Za ogled kuhinje imejte s seboj belo haljo in kapo, enako kot pri vajah.

Prosimo za točnost, da lahko izvedemo program, kot je načrtovan.

S prijaznimi pozdravi,

 

Marija Sraka, univ. dipl. ing.

Vesna Poštuvan, univ. dipl. org.