PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO

bodo potekale v času od 25. do 28. 5. 2020 po razporedu. Na priprave pridite “pripravljeni” – s konkretnimi vprašanji, dilemami, težavami.

V šoli upoštevajte vsa korona navodila (posamičen vstop v šolo, gibanje na ustrezni razdalji in po označenih poteh, uporaba obrazne maske, razkuževanje…).

Priprave POM 2020