4. junija 2018 je pri stoletni lipi ob spominski plošči v čast generalu Maistru in osvoboditeljem Maribora, postavljeni leta 1918 in obnovljeni leta 2016, v parku pri IC Piramida Maribor potekala predstavitev nagrajenih domoljubnih prispevkov mladih literatov. Dela so bila izbrana v okviru natečaja za najlepši domoljubni prispevek, ki ga je razpisala OŠ Borcev za severno mejo Maribor in je bil objavljen v Maistrovem glasu. Pesmi so doživeto predstavili mladi avtorji, ki so v njih izrazili veliko mero spoštovanja in ljubezni do domovine, njene zgodovine in Rudolfa Maistra. Prireditve so se udeležili: Aleš Arih, predsednik Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor, mag. Zdravko Luketič, podžupan Mestne občine Maribor, Davorin Urih, direktor IC Piramida Maribor in Lučka Lazarev Šerbec, ravnateljica OŠ Borcev za severno mejo Maribor. Dogodek je potekal v okviru prireditev Maistrovo leto 2018.