Skrajni rok prijave na zimski rok poklicne mature (februar 2019) je

3. december 2018.