Do 28. 8. 2020 so pri predmetu

STROKOVNA INFORMATIKA IN STATISTIČNE METODE VREDNOTENJA

dodatno opravili vse obveznosti in lahko pristopijo na izpit naslednji študenti:

 

Zap.št. Štud. leto 2019/20 POGOJI
1 13010116586 DA
2 13010116590 DA
3 13010116574  DA
4 13010116567 DA
5 13010116573  DA

 

Maribor, 28. 8. 2020                                                   Nosilka predmeta:

mag. Marlena Vinter, l. r.