Razglasitev rezultatov poklicne mature in predaja spričeval bo

v torek, 7. julija 2020 ob 9.30 v veliki predavalnici.

Upoštevajte higienska določila, vzdržujte medsebojno razdaljo, obvezna je uporaba zaščitne maske.