Skladno s sklepom Vlade RS, odredbo Ministrstva za zdravje ter usmeritvijo Ministrstva za izobraževanje znanost in šport z dne 12. 3. 2020 bodo od ponedeljka, 16. 3. 2020, zaprte vse vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji. Ukrep zaenkrat velja do 29. marca 2020.

V času zaprtja bomo izobraževalni proces izpeljali po prilagojenem programu in na daljavo. V pripetem dokumentu spodaj imate po posameznih predmetih napisane informacije, vaše zadolžitve itd.

Za čim manj nejasnosti podajamo še naslednje informacije in usmeritve.

Vsi, ki se še niste prijavili v spletne učilnice za sprejemanje obvestil naredite to takoj. 1. letniki imate spletno učilnico OBVESTILA – 1. letnik, 2. letniki pa OBVESTILA – 2. letnik. Vpis je nujen, saj boste preko spletnih učilnic na e-pošto dobivali določena obvestila.

Izredni študenti boste obvestila dobivali od vodje izrednega študija.

Vse aktivnosti, ki so bile načrtovane v prihodnjih dveh tednih se premaknejo na kasnejše datume – o vsem boste pravočasno obveščeni.

V naslednjih dveh tednih bo referat za redni in izredni študij zaprt. V primeru, da nujno potrebujete informacijo, se po e-pošti obrnite na ravnateljico Višje strokovne šole (redni in izredni študenti) ali na vodjo izrednega študija (izredni študenti).

Na redne izpitne roke, ki so načrtovani v tednu od 30. marca do 3. aprila se zaenkrat normalno prijavljate.

Prosimo vas, da upoštevate priporočila infektologov – čim manj zadrževanja v skupinah, izogibajte se obiskov velikih trgovskih centrov, lokalov, druženj v zaprtih prostorih, kjer se nahaja več ljudi, če je možno, ne uporabljajte javnega prevoza …

Redno spremljajte obvestila na spletni strani šole in berite e-pošto.

Redno spremljajte tudi obvestila v medijih, obvestila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in drugih pristojnih institucij.

 

Pazite na sebe in upamo, da se zdravi ponovno vidimo v ponedeljek 30. marca.

Vaša Višja strokovna šola

 

Navodila za delo po predmetih