Študente obveščam, da je pri mojem delu predmeta prišlo do spremembe urnika – 6. in 13. december 2018.

Vse spremembe so objavljene v moji spletni učilnici (pri posameznih tednih).

Neva M