OBVESTILO 1 LETNIK_redni študij 1 OKTOBER 2018

UVODNI PROGRAM ZA ŠTUDENTE 1. LETNIKA bo

v ponedeljek, 1. oktobra 2018 v veliki predavalnici (pritličje).

 

10.00 – 11.00 KNJIŽNICA – DVIG ŠTUDIJSKIH GRADIV

                         (knjižnica – 2. Nadstropje; knjižničarka Vesna GRGAN)

 

11.00 – 12.00 UVODNE INFORMACIJE OB ZAČETKU ŠTUDIJSKEGA LETA ZA USPEŠEN

                           ZAČETEK

(predstavitev študija, urnik, študijska gradiva, študijske obveznosti,

predavatelji, prostori šole, obvestila o študentskih izkaznicah, razna druga

obvestila, itd.) – ravnateljica VSŠ dr. Blanka VOMBERGAR, mednarodna

                            koordinatorka Polonca LESKOVAR MESARIČ, tutorice,  predavatelji in

                           sodelavci VSŠ)

 

12:00 – 12. 30 ODMOR

 

12.30 – 13.00 OBLIKOVANJE SKUPIN  ZA LABORATORIJSKE VAJE

13.00 – 14.00 PRIPRAVE IN OBVESTILA O PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU V 1. LETNIKU –

                         organizatorica PI – Vesna POŠTUVAN

         

 Vsi študenti prejmejo:

– BILTEN VSŠ 2018/19

S seboj prinesite: pisalo in zvezek.

________________________________________________________________

Predavanja in vaje se bodo začela v torek, 2. 10. 2018 po urniku predmet Ekonomika in management podjetij.

________________________________________________________________

 POSEBNA OBVESTILA:

Bele halje potrebujete za laboratorijske vaje pri predmetih Tehnološki procesi in proc.tehnika, embalaža in logistika (TPE), Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije (TRB) in Prehrana in zdravje (PRZ) od SREDE 3. oktobra dalje pri laboratorijskih vajah. Halje boste prejeli na prvih vajah. Za bele halje bo poskrbela laborantka Nataša PEM.

 

Študijska gradiva dvignete v knjižnici (pri knjižničarki Vesni GRGAN). Nekatera gradiva je možno dodatno kupiti v papirnici (ki je ob glavnem vhodu v šolo).

 

Na oglasni deski V PRITLIČJU ŠOLE (v bližini velike predavalnice) bodo tudi urniki za vsak posamezni predmet. Pripravili jih bodo predavatelji za posamezne predmete.

GLEJTE URNIKE PO POSAMEZNIH PREDMETIH!

V ZIMSKEM SEMESTRU imajo študenti 1. letnika naslednje predmete :

  • Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS) – OB PONEDELJKIH IN ŠE DRUGE DNEVE MED TEDNOM
  • Prehrana in zdravje (PRZ) – OB PONEDELJKIH IN ŠE DRUGE DNEVE MED TEDNOM
  • Ekonomika in management podjetij (OB TORKIH)
  • Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije (OB SREDAH IN PETKIH)
  • Tehnološki procesi z VPD, embalaža in logistika (OB ČETRTKIH IN PETKIH)à Prav tako bodo na oglasni deski tudi razna obvestila za študente.

 

dr. Blanka VombergarRavnateljica VSŠ: