Vse študente 1. letnika redni študij obveščamo, da v ponedeljek, 20. 5. 2019 pričnete s praktičnim izobraževanjem v podjetjih. Drugi del praktičnega izobraževanja opravljate v istih podjetjih oz. zavodih kot prvi del. Prosimo, da stopite v stik z mentorji v podjetjih in se pozanimate kdaj pridete v ponedeljek na PI.

Ne pozabite, da morate po zaključku praktičnega izobraževanja oddati s strani mentorja izpolnjen in podpisan evidenčno ocenjevalni obrazec (obrazec dvignite v papirnici) in da mora biti praktično izobraževanje vpisano tudi v indeks na str. 10. Pripravite tudi pisne naloge (glejte knjižico, navodila za PI), ki jih oddate najmanj pet dni pred izpitnim rokom za PI, (vaš prvi izpitni rok je 4. julij), torej za ta rok naloge oddate najkasneje do 27. junija dopoldan.

Na izpit se prijavljate k predavateljicam (Poštuvan, Perko in Hostnik) h kateri ste razporejeni (razpored je na oglasni deski pred pisarno za PI).

 Vesna POŠTUVAN

Tina PERKO in

Silva HOSTNIK

 

Maribor, 10. 5. 2019