Uvodni del v zimski semester bo v PONEDELJEK, 2. oktobra 2017 ob 10.00 URI v učilnici KDU (DEMONSTRACIJSKI UČILNICI- klet).

10.00 h

UVOD IN INFORMACIJE OB ZAČETKU ŠTUDIJSKEGA LETA

predstavitev programa za 2. letnik, izbirnost, urnik, pregled študijskih gradiv, predstavitev predavateljev, izvajanje diplom, strokovna ekskurzija, raziskovalni tabor, itd.) – ravnateljica VSŠ dr. Blanka Vombergar in predavateljica Silva Hostnik

PRIPRAVE IN OBVESTILA O PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU

predavateljica VSŠ – organizatorica praktičnega izobraževanja Silva Hostnik

 11.30 h

Predavanja in vaje po urniku – predmet Tehnologija rastlinskih živil.

 Pozor! Za laboratorijske vaje v laboratorijih potrebujete bele halje.

 

Prosimo vas, da pozorno spremljate urnike po posameznih predmetih na oglasni deski.

Študijska gradiva za zimski semester bodo v papirnici.

Vsi študenti prejmejo BILTEN VSŠ 2017/2018.

Ravnateljica VSŠ:

  1. Blanka Vombergar