Študente 2. letnika rednega študija obveščamo, da bo v okviru seminarskih vaj pri predmetu PREHRANA IN DIETETIKA organiziran

Ogled kuhinje v Dijaškem domu Drava, Smetanova 67, Maribor

v sredo, 6. 12. 2017 ob 11.45

in

ogled kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča, Oblakova 5, 2000 Maribor

v sredo, 6. 12. 2017 ob 13.15

Dobimo se ob 11.45 pred dijaškim domom Drava, po končanem ogledu v dijaškem domu, gremo še do vrtca, prosim bodite točni.

Potrebujete čiste bele halje in kape.

Silva Hostnik