Študente 1. letnika rednega študija obveščamo, da bo v okviru seminarskih vaj pri predmetu PREHRANA IN ZDRAVJE

v sredo, 12. 12. 2018

organizirano

ob 10.45 delavnica na temo: AIDS v organizaciji ga. Bizjak iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor

in

ob 12.30 vabljeno predavanje z naslovom: Prehrana in zdravje v praksi, ki ga bo izvedla mag. Marjetka Škorja, univ. dipl. inž. živ. teh. iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

Seminarske vaje so obvezne za vse študente 1. letnika in bodo potekale v VP.

Silva Hostnik