Spoštovani dijaki!

Obveščam vas, da se od 18. 5. 2020 v šolo vrnete dijaki zaključnih letnikov, ki morate popraviti oceno. Potekale bodo tudi priprave na poklicno maturo in zaključni izpit. Dijaki nižjih letnikov se v šolo vrnete po dogovoru z razrednikom in učitelji, če potrebujete pomoč ali na daljavo ne morete pridobiti oz. popraviti ocen.

V primeru, da sodite med zdravstveno rizične skupine, to sporočite razredniku.

Na šoli bodo veljali zaščitni ukrepi, za katere prosimo, da jih upoštevate.

Veselim se našega ponovnega srečanja.

Lep pozdrav

v. d. direktorja/ravnatelja

mag. Midhat Mulaosmanović