PRVI DELNI IZPIT IZ PREDMETA PREHRANA IN DIETETIKA ZA REDNE ŠTUDENTE BO V SREDO, 5. 12. 2018 OB 9. URI V KDU.