11. septembra 2018 so IC Piramida Maribor obiskali učitelji iz Obrtničke škole Koprivnica s Hrvaške, s katero sodelujemo v okviru projekta Erasmus+ Ka1 2018 – 2020. Srečanja so se udeležili: Liljana Mraz, vodja projektov, Zoran Knežević, učitelj pekarstva, Hrvoje Blažek, vodja mobilnosti, Melita Golubić in Sandra Krajina, učiteljici z delom na mobilnosti. Namen obiska je bila seznanitev z natančnejšim programom izvedbe mobilnosti naših dijakov na šolo v Koprivnici, ki jo načrtujemo v mescu novembru 2018, ter ogled naših šolskih prostorov. Uvodoma jih je sprejel direktor IC Piramida Maribor in ravnatelj Srednje šole za prehrano in živilstvo Davorin Urih. Na srečanju so bili prisotni še: mag. Zdenka Kresnik, koordinatorica mednarodnih projektov, Irena Rihter, učiteljica strokovnih predmetov in udeleženka mobilnosti v Koprivnico, Darko Hercog, vodja pekovskih delavnic, Manja Perčič, učiteljica praktičnega pouka slaščičarstva, ob zaključku se je pridružila še dr. Alenka Hmelak Gorenjak, vodja MIC-a. Gostje so si ogledali šolske prostore s poudarkom na delavnicah za praktični pouk pekarstva, nato pa smo jih popeljali še na ogled mesta Maribor in Hiše Stare trte. Gostje so našo šolo zapustili z odličnimi vtisi o kvaliteti našega poklicnega izobraževanja in dogovorom o izvedbi mobilnosti njihovih dijakov na IC Piramida Maribor v naslednjem letu.