(osnovno usposabljanje s področja pekarstva in slaščičarstva)

Cilji usposabljanja:

Udeleženec bo pridobil znanja in veščine za izdelavo osnovnih vrst peciva, pekovskih izdelkov in osnovnih vrst kruha.

Ključne kompetence/ znanja/ usposobljenost, ki jih udeleženec pridobi po zaključku programa:

Udeleženec bo po usposabljanju zmožen:

 • delati v skladu s predpisi v živilstvu,
 • sprejemati in skladiščiti surovine ter skrbeti za transport,
 • izpolnjevati dokumentacijo,
 • izdelati osnovne vrste svežega, poltrajnega in trajnega peciva ter ostalih osnovnih vrst sladic,
 • pripraviti surovine in oblikovati osnovne vrste kruha in pekovskega peciva,
 • izdelati osnovne vrste slaščičarskih in pekovskih izdelkov za prodajo,
 • racionalno rabiti energijo, material in čas,
 • varovati zdravje in okolje.

Načrt usposabljanja:

Izobraževanje poteka modularno  – trajanje 104 ure: 40 ur teorije in 64 ur praktičnega usposabljanja.

Vsebine usposabljanja:

1. PODOBA ŽIVILSKEGA DELAVCA

 • osnove živilstva z zakonodajo (5 ur teorije)
 • osnove biotehnologije s prehrano (5 ur teorije)

2. OSNOVNE VRSTE KRUHA IN PEKOVSKEGA PECIVA

 • (10 ur teorije in 15 ur praktičnega usposabljanja)

3. OSNOVNE VRSTE SLADIC

 • trajno pecivo   (10 ur teorije in 21 ur praktičnega usposabljanja)
 • izdelava osnovnih vrst poltrajnih in svežih sladic  (10 ur teorije in 28 ur praktičnega usposabljanja).

Po končanem izobraževanju dobi udeleženec potrdilo  o končanem usposabljanju z navedbo »Izdelovalec/izdelovalka osnovnih slaščičarskih in pekovskih izdelkov«.

Praktično usposabljanje izvajamo v naših specializiranih učilnicah in šolskih delavnicah. Celotno izobraževanje poteka na naslovu: IC Piramida Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor.

Kontakt: e- mail: mic@icp-mb.si

telefon: 02 320 86 40