Zakaj?

Namen usposabljanja je aktivacija brezposelnih oseb in dvig njihove konkurenčnosti na trgu dela. Z usposabljanjem se brezposelnim odkrivajo nove poti, povečajo možnosti zaposlitve in samozaposlitve.

Komu je namenjeno?

Usposabljanje je namenjeno brezposelnim osebam prijavljenim na Zavodu za zaposlovanje.
Program v celoti financira Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport.
V letih 2013 in 2014 je pri nas uspešno zaključilo usposabljanje več kot 100 brezposelnih oseb.

V letu 2016 bomo izvajali naslednje programe usposabljanja:

    “Izdelovalec/izdelovalka osnovnih slaščičarskih in pekovskih izdelkov”
    “Promotor zdrave prehrane”
    “Mesar prodajalec” (NOVO)
    “Izdelovalec/izdelovalka tradicionalnih slovenskih pekovsko – slaščičarskih izdelkov”

    Več informacij: mic@icp-mb.si in marjana.onic@icp-mb.si.