alenka-hmelak-gorenjak

MIC – Znanja o prehrani za zdravje in višjo konkurenčnost

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) je bil ustanovljen z namenom vzpostavitve močne vezi med izobraževanjem in gospodarstvom ter zbornicami.

V okviru MIC-a ustvarjamo podobo, ki je prepoznavna po odličnem strokovnem delovanju na področju prehrane in živilstva. Sledimo novim trendom in jih prenašamo v širšo okolico s pomočjo partnerskih mrež. Pri našem delovanju nas spremlja skrb za ohranitev tradicionalnih slovenskih izdelkov in nagnjenost k razvoju uporabnih inovativnih izdelkov.

Z organizacijo izrednih in funkcionalnih izobraževanj skrbimo za razvoj kadrov na različnih nivojih izobraževanja. Teoretična znanja povezujemo s prakso z uporabo sodobne infrastrukture na področju pekarstva, slaščičarstva in mesarstva. Sodobni laboratoriji nam omogočajo razvoj izdelkov in kontrolo kakovosti, velik potencial kadrov pa permanentne aktivnosti na področju zdrave prehrane. S projektnim delom se vključujemo k potrebam gospodarstva in sodobnega časa.

Z našim delovanjem želimo vplivati na razvoj prehransko-živilske stroke tako v regiji kot v mednarodnem okolju. Z vami delimo uporabna praktična znanja za večjo konkurenčnost na trgu in hitrejši razvoj.

Vabimo vas kot partnerje ali kot udeležence izobraževanj.

Dr. Alenka Hmelak Gorenjak
Vodja MIC-a