VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

Razpis za vpis v programe izrednega izobraževanja

Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL. RS, št.110/06 _UPB) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (UL. RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javno veljavne izobraževalne programe  za odrasle:

  • PROGRAM NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI),
  • PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (PEK, SLAŠČIČAR, MESAR, ŽIVILEC),
  • PROGRAM POKLICNO TEHNIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK).

 

Predvideno število vpisnih mest v izobraževalne programe v šolskem letu 2017/18

  • Pomočnik v biotehniki in oskrbi – (10 mest)
  • Mesar – (20 mest)
  • Pek – (20 mest)
  • Slaščičar – (30 mest)
  • Živilec – (5 mest)
  • Živilsko prehranski tehnik – (30 mest)

 

Pogoji za vpis

Prijave k vpisu bomo zbirali od 12. junija 2017 do 7. 7. 2017 in od 16. 8. 2017 do 25. 9. 2017 v pisarni organizatorja izobraževanja odraslih. Po 25. 9. 2017 bomo vpisovali le, če bodo še prosta mesta.

Merila in postopek za izbiro kandidatov

Če se bo v razpisanem roku prijavilo več kandidatov kot je na voljo prostih mest, bo vpis omejen. Prednost bodo imeli tisti kandidati, ki bodo prej oddali popolno vlogo za vpis.