VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Razpis za vpis v programe izrednega izobraževanja

Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL. RS, št.110/06 _UPB) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (UL. RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javno veljavne izobraževalne programe  za odrasle:

 • PROGRAM NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI),
 • PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (PEK, SLAŠČIČAR, MESAR, ŽIVILEC),
 • PROGRAM POKLICNO TEHNIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK).

 

Predvideno število vpisnih mest v izobraževalne programe v šolskem letu 2019/20

 • Pomočnik v biotehniki in oskrbi – (10 mest)
 • Mesar – (20 mest)
 • Pek – (20 mest)
 • Slaščičar – (30 mest)
 • Živilec – (5 mest)
 • Živilsko prehranski tehnik – (30 mest)

 

Pogoji za vpis

Vpis bo potekal v mesecu septembru v torek in četrtek med 12.00 in 16.00 uro.

Merila in postopek za izbiro kandidatov

Če se bo v razpisanem roku prijavilo več kandidatov kot je na voljo prostih mest, bo vpis omejen. Prednost bodo imeli tisti kandidati, ki bodo prej oddali popolno vlogo za vpis.

 

 • logo

  IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR

  MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

  Park mladih 3, 2000 Maribor

  KONTAKT

  • 02 320 86 09
  • 02 3313 048
  • mic@icp-mb.si