Mladi za napredek Maribora 2006 Raziskovalna naloga KOZAREC VODE, PROSIM!
Avtorice: Judita Slavič, Janja Fingušt, Marija Čepin
Mentorja: Davorin Urih, Alenka Hmelak Gorenjak


V raziskovalni nalogi smo leto dni spremljale koncentracijo kemijskih onesnaževalcev (nitritov, nitratov, fosfatov in amonijevih ionov) v sedmih različnih vzorcih. Izvedli smo 357 kemijsko- fizikalnih analiz vode, opravili ankete 147 gospodinjstev in 20 kmetij, spremljali letno porabo škropiv in gnojil na treh kmetijah in zbirali podatke o vsebnosti pesticidov v vodnem zajetju Šikole od leta 1993 do leta 2005. Opravile smo tudi intervju z splošnim zdravnikom v Cirkovcah in inžinerjem ZZV Maribor. Vzorce vode smo senzorični ocenile ( barvo, vonj in okus). Kemijske analize smo opravljale okolumetrično, s pomočjo Visocolor ECO testov . Določale smo tudi pH in trdoto vode.

UGOTOVILE SMO: Kakovost vode se je v letnem času bistveno spreminjala, predvsem v vzorcih vode odvzetih iz vodnjakov. Koncentracija kemijskih onesnaževalcev v vodi vodnjakov, se je znatno povečala v obdobju od maja do oktobra, to je v času intenzivnih del na kmetijskih površinah. Pri analiziranih vzorcih iz vodnjaka smo ugotovili tudi do petkratno preseganje MDK nitritov.
Letne kemijske analize onesnaževalcev vode iz omrežja kažejo boljše rezultate. Vendar pa je bila voda vsaj pol leta oporečna, zaradi povišane vsebnosti fosfatov.
Anketa gospodinjstev nam je prikazala, da jih večina brez skrbi uporablja vodo iz vodne napeljave. Zaskrbljujoč je podatek, da kar 1-2 % anketirancev pije lastno, zagotovo oporečno vodo iz vodnjaka.
Na treh kmetijah, ki smo jih zajeli v raziskavi so na površini 96,23 ha, odvrgli skupno kar 46676 kg umetnih gnojil, 85000 kg hlevskega gnoja in 48000 L gnojevke. Iste obdelovalne površine so še obremenili z 210 L in 16,24 kg škropiv.
Spreminjanje koncentracije nitritov (mg/l) v vodah vodnjakov na Dravskem polju od marca do decembra 2005 * Julij ni meritev (Cirkovce).
Spreminjanje koncentracije fosfatov (mg/l) v vodah vodnjakov na Dravskem polju
Katero vodo pijete najpogosteje?
KER SMO UGOTOVILI: – Podtalnica na Dravskem polju že več kot dve desetletji močno onesnažena s pesticidi. – Vsebnost pesticidov se je v podtalnici zmanjšala, a je še znatno nad maksimalni dovoljeno koncentracijo. – Oporečna je tudi voda iz omrežja saj vsebuje prekoračene vsebnosti fosfatov. – Voda na Dravskem polju je onesnažena zaradi nerazumnih uporab gramoznih jam, intenzivnega kmetijstva, neurejenih greznic in bližine tovarne Pinus.
POZIVAMO VSE, KI UPORABLJATE VODO IZ VODNJAKA, DA OPRAVITE PREGLED NEOPOREČNOSTI! PRIPRAVLJENE SMO VAM POMAGATI! JAVITE SE NA NASLOVE: Judita.slavic@hotmal.com Janja.fingust@email.si
Eko – mreža
gospodinjstvo

Maribor 2006

  • Objavljeno:
  • Kategorije: ARHIV