Predstavitev izpitnih nalog oz. nastop pri predmetu:

                                                                                                        

STROKOVNA INFORMATIKA IN STATISTIČNE METODE VREDNOTENJA BO:

 V ČETRTEK, 13. 2. 2020 OB 8.30 V UP/1

Predstavitev lahko opravijo naslednji študenti:

 

Zap.št. Številka indeksa  
1 13010116557 DA
2 13010116568 DA
3 13010116485 DA
4 13010116554 NE (neustrezna oblika izpitne naloge)
5 13010116586 NE (nima pogojev)
6 13010116582 NE (nima pogojev)
7 13010116564 NE (nima pogojev)
8 13010116565 NE (nima pogojev)
9 13010116574 NE (nima pogojev)

Maribor, 11. 2. 2020                                                                    Nosilka predmeta:

mag. Marlena Vinter, l. r.