Spoštovane študentke in študenti.

Ker se je z 31. 12. 2014 zaključil stari program Živilstvo, smo za Vas, ki niste zaključili izobraževanja pripravili načrt priznavanja in prehoda iz starega programa Živilstvo v novi program Živilstvo in prehrana, ker bi vas želeli vzpodbuditi k dokončanju študija.

Vse informacije v zvezi z možnostjo prehoda in dokončanja študija lahko dobite pri Silvi Hostnik, vodji izobraževanja za izredni študij VSŠ, osebno ali po telefonu: 02 320 86 15 ali po e-pošti: silva.hostnik@icp-mb.si.

 

 Želimo si, da bi uspešno zaključili študij, zato bomo veseli vašega odziva.

Vaša Višja strokovna šola