EVROPA IN  EVROPEJCI DANES

Spoštovane dijakinje, dijaki, študentke in študentje!

Ministrstvo  za izobraževanje, znanost in šport bi vas rado spodbudilo k sodelovanju na  fotografskem    natečaju  v   počastitev   70.   obletnice   Sveta  Evrope.

Posnetke o tem, kaj vam pomeni  Evropa, lahko objavite na lnstagramu Sveta Evrope do  30. aprila  2019. Sest zmagovalcev  bo  prejelo  diplomo in  vabilo  na  spominski dogodek   oktobra   letos  v  Strasbourgu.   lzbrane   fotografije    bodo   razstavljene  v prostorih  Sveta Evrope in seveda na šoli.

Če  želite  sodelovati, morate  izbrati  eno  ali  več od  5 predlaganih  tem, posneti fotografijo in jo deliti  na lnstagramu. Vse fotografije pošljite tudi na e-mail: mojca.sumandl@gmail.com. Objavite lahko več fotografij o različnih temah. Pravila natečaja so podrobneje opisana na spletni strani Sveta Evrope:

https://70.coe.int/-/makingeurope2019-expressyourself

Pri objavi je treba navesti naslednje ključnike:

#MakingEurope2019

#people

#places

#moments

#challenges

#blackandwhite

Račun Instagrama Sveta Evrope-  @councilofeurope

 Natečaj je spodbuda  k razmišljanjem  o povezanosti  med državami,  ljudmi,  življenji, izzivi in pričakovanji  skozi fotografska  očesa mladih, ki živijo v eni od 47 držav članic Sveta Evrope in so stari nad 13 let. Fotografije naj bi »ujele poglede  mladih o tem, kaj pomeni   Svet  Evrope  za  Evropo  in   Evropejce.  Kako  so  vrednote   demokracije, človekovih pravic in pravne države povezane z vsakdanjim življenjem?«.

Najboljše fotografije bodo tudi na šoli nagrajene.

 

Prijazen pozdrav in srečno!

Dijaška skupnost in aktiv jezikov

Maribor, 13. 3. 2019