VPIS V 2. LETNIK 2019/20 – REDNI ŠTUDIJ
Študenti, ki so v 1. letniku pridobili najmanj 45 KT (opravili tudi vaje pri vseh predmetih 1. letnika in izpit iz PI), se lahko vpišejo v 2. letnik.
Pri vpisu v 2. letnik lahko izbirajo med dvema usmeritvama:
a) ŽIVILSTVO ali
b) PREHRANA
Usmeritve polnimo do 15 študentov!
Študenti glede na izbrano usmeritev vpisujejo naslednje predmete:

ŽIVILSTVO
1. Tehnologija rastlinskih živil 5KT
2. Tehnologija predelave žit 5 KT
3. Tehnologija mesa 5 KT
4. Tehnologija mleka 5 KT
5. Zakonodaja, zagotavljanje 7 KT
kakovosti in nadzor
6. Praktično izobraževanje II 13 KT
7. Trženje v živilstvu in prehrani 4 KT
8. Prehrana z gastronomijo in 4 KT
kulinariko

Poleg obveznih predmetov izberete še 2 izbirna predmeta:
9. TVI – Tehnologija vina 5 KT
10. PRD – Prehrana in dietetika 5 KT
11. TOP – Tehnologija in organizacija
prehranskih obratov 5 KT

PREHRANA
1. Sestava in kakovost živil s 6 KT
tehnologijami
2. Prehrana z gastronomijo in 4 KT
kulinariko
3. Prehrana in dietetika 5 KT
4. Tehnologija in organizacija 5 KT
prehranskih obratov
5. Zakonodaja, zagotavljanje 7 KT
kakovosti in nadzor
6. Praktično izobraževanje II 13 KT
7. Tehnologija vina 5 KT

Izberete 2 izbirna predmeta in sicer eno od teh kombinacij:

a) TRŽ in TME
b) TRŽ in TML
c) TPŽ in TME
d) TPŽ in TML

TRŽ -Tehnologija rastlinskih živil 5KT
TPŽ – Tehnologija predelave žit 5 KT
TME – Tehnologija mesa 5 KT
TML – Tehnologija mleka 5 KT

KT-vrednost izpita v kreditnih točkah

Vpis bo potekal od ponedeljka 2. 9. 2019 do četrtka 26. 9. 2019:
PO 8.00 – 11.00
TO 11.30 do 15.30
SR 8.00 – 10.00
ČE 11.30 – 15.30
PE 7.30 – 11.30

Na vpis prinesite izpolnjene obrazce (nabavite si jih v fotokopirnici šole):
– izjava za status študenta
– vpisni list
– študentsko izkaznico
– INDEKS Z VPISANIMI OPRAVLJENIMI IZPITI
V kolikor vam je študijska komisija priznala izpit za drugi letnik v vrednosti 5 KT, prinesite zraven odločbo!
Vpisnino, ki znaša 20,00 evrov plačajte na pošti ali banki (račun šole 01100-6030702366, referenca 0760064001522, namen: vpisnina za drugi letnik redni) in potrdilo prinesite s seboj na vpis!

OPOMBA!!!!
Po vpisu v drugi letnik ne morete več opravljati septembrskih izpitov, zato vas prosimo, da se vpišete po septembrskih izpitih!

Maribor,

Ravnateljica VSŠ

dr. Blanka Vombergar