Štuži št. 4 (2009)

Maja 2009 je izšlo glasilo študentov živilstva in prehrane Višje strokovne šole IC Piramida Maribor. Glavna urednica glasila je bila študentka Alja Nedeljko, tehnično pa je glasilo oblikoval Denis Ozmec. Študentje so se novinarskih veščin učili pod mentorstvom predavateljice Irene Smolčič. Časopis 2009

Več

Predstavitev Politehničnega inštituta Viseu na Portugalskem

Predstavitev Politehničnega inštituta Viseu Obisk je bil omogočen s podporo v obliki denarne dotacije po programu Vseživljensko učenje. Za vsebino je izključno odgovoren izdajatelj, Evropska komisija ni odgovorna za morebitno uporabo informacije.    

Več

Pogoji za napredovanje in dokončanje rednega študija

Napredovanje v drugi letnik:  v 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti…) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja. Ponavljanje letnika: študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti […]

Več